Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Alberts Hoveniers- en Bestratingsbedrijf B.V.
geldend vanaf 24 januari 2017

Inhoud
Artikel 1 Definities
Artikel 2 Werkzaamheden
Artikel 3 Toepasselijkheid
Artikel 4 Aanbiedingen en offertes
Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever
Artikel 7 Risico’s voor rekening opdrachtgever
Artikel 8 Leveranties
Artikel 9 Beplanting en aarde
Artikel 10 Bestrating
Artikel 11 Onderhoudswerkzaamheden
Artikel 12 Meer- en minderwerk
Artikel 13 Prijzen
Artikel 14 Milieu
Artikel 15 Overmacht
Artikel 16 Oplevering
Artikel 17 Betaling
Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 19 Intellectuele eigendommen
Artikel 20 Afspraken met medewerkers
Artikel 21 Varia 

 

Download en lees HIER onze Algemene Voorwaarden !

 

Share